Rada Nadzorcza

Od 30.06.2017 roku:

Marta Bekus-Majewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Bartosz Szczurowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Nikandra Wiśniewska - Sekretarz 

Michał Drzazga

 Jan Schmidt

 

Kadencja do 30.06.2017 roku:

Bartosz Szczurowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Marta Bekus-Majewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Monika Lisatowicz – Sekretarz 

Jan Schmidt – Członek Rady Nadzorczej

Kacper Nowicki – Członek Rady Nadzorczej

 

kontakt: 

e-mail: Polskie Ratownictwo Okrętowe