Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem armatorskim, z ponad 60-letnią tradycją.

Świadczymy usługi transportu morskiego i usługi dźwigowe dla przemysłu morskiego offshore, a w szczególności holowania oceaniczne, seismic support, usługi przeładunku i transportu towarów.

Misja przedsiębiorstwa - eksploatowanie nowoczesnej floty, z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego, mienia i utrzymanie najwyższego poziomu jakości we wszystkich obszarach działalności.

Spełniamy wymagania uznanych międzynarodowych klasyfikatorów DNV GL i Polskiego Rejestru Statków. Posiadamy Dokumenty Zgodności, Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem ISM Code. W dniu 13 czerwca Spółka uzyskała certyfikat wg nowej normy ISO 9001:2015.

W dniu 27 lipca 2015 roku wdrożyliśmy do eksploatacji kolejną nowo wybudowaną jednostkę specjalistyczną AHTS ONYX z systemem DP2

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE sp. z o.o.

Działając na podstawie §23 ust.2 pkt.2.6 Aktu Założycielskiego Spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd Spółki informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i powołaniu przez Zgromadzenie Wspólników z dniem 31 października 2020 roku, Pana Tadeusza Hatalskiego na Prezesa jednoosobowego Zarządu Polskiego Ratownictwa Okrętowego sp. z o.o.

STATS: 294120