Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem armatorskim, z ponad 60-letnią tradycją.

Świadczymy usługi transportu morskiego i usługi dźwigowe dla przemysłu morskiego offshore, a w szczególności holowania oceaniczne, seismic support, usługi przeładunku i transportu towarów.

Misja przedsiębiorstwa - eksploatowanie nowoczesnej floty, z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego, mienia i utrzymanie najwyższego poziomu jakości we wszystkich obszarach działalności.

Spełniamy wymagania uznanych międzynarodowych klasyfikatorów DNV GL i Polskiego Rejestru Statków. Posiadamy Dokumenty Zgodności, Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem ISM Code oraz Certyfikat ISO 9001:2008.

W dniu 27 lipca 2015 roku wdrożyliśmy do eksploatacji kolejną nowo wybudowaną jednostkę specjalistyczną AHTS ONYX z systemem DP2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Ratownictwo Okrętowe z siedzibą w Gdyni zmieni formę prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego pod firmą: 

Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Miodowa 26

81-558 Gdynia

Regon 000144880

NIP 586-010-43-97

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000616517

Kapitał Zakładowy 15 000 000,00 PLN

W obrocie handlowym dopuszczalny będzie skrót:

Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o.                         

Zmiana formy prawnej będzie miała charakter formalny i zgodnie z Art 584² § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. Zatem z mocy prawa, wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych warunkach. Jednocześnie prosimy od dnia 01 czerwca 2016 r.  o odnotowanie opisanej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz stosowanie w dokumentacji handlowej i korespondencji poprawnej nazwy i danych spółki.

Numery rachunków bankowych, adresy e-mail, numery telefonów i faksów nie ulegną zmianie.

 

Z poważaniem,

Piotr Kowalik

Prezes Zarządu

STATS: 48735