Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem armatorskim, z ponad 60-letnią tradycją.

Świadczymy usługi transportu morskiego i usługi dźwigowe dla przemysłu morskiego offshore, a w szczególności holowania oceaniczne, seismic support, usługi przeładunku i transportu towarów.

Misja przedsiębiorstwa - eksploatowanie nowoczesnej floty, z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego, mienia i utrzymanie najwyższego poziomu jakości we wszystkich obszarach działalności.

Spełniamy wymagania uznanych międzynarodowych klasyfikatorów DNV GL i Polskiego Rejestru Statków. Posiadamy Dokumenty Zgodności, Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem ISM Code oraz Certyfikat ISO 9001:2008.

W dniu 27 lipca 2015 roku wdrożyliśmy do eksploatacji kolejną nowo wybudowaną jednostkę specjalistyczną AHTS ONYX z systemem DP2

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 17 września 2016 r. został wybrany Pan Piotr Wegner.

Ogłoszenia

1. Ogłoszenie - wezwanie uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów spółki pod firmą Polskie Ratownictwo Okrętowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. w sprawie zgłaszania przez uprawnione podmioty członków do Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki 

STATS: 81866