BIP

Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.
ul. Miodowa 26
81-558 Gdynia

NIP: 5860104397

REGON: 000144880

KRS NR 0000616517SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał Zakładowy 15 000 000 PLN    

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdynia
Gmina: M. Gdynia
Poczta: Gdynia

telefon: 58 661-18-15
faks: 58 664-99-31

Adres e-mail
biuro@progdynia.pl

Redakcja:
Tomasz Mitros
telefon: 58 664-99-09

e-mail: tomasz.mitros@progdynia.pl

Strona BIP: http://www.bip.gov.pl/subjects/view/14242