QHSE Polityka

POLITYKA PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE:

  • BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA (ISM-CODE),
  • OCHRONY ZDROWIA (HSE)
  • WARUNKÓW PRACY NA MORZU (MLC 2006)
  • JAKOŚĆI (ISO 9001:2015)
  • OCHRONY STATKU (ISPS-CODE)

Polskie Ratownictwo Okrętowe utrzymuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach swojej działalności. Polityka Przedsiębiorstwa nakłada na wszystkich pracowników wykonywanie swoich obowiązków w sposób profesjonalny, a zarazem bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Celem Przedsiębiorstwa jest świadczenie najwyższej jakości usług, uzyskanie zadowolenia Klientów z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla personelu, środowiska naturalnego oraz mienia.

Przedsiębiorstwo zapewnia ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dążenie do stałej poprawy warunków pracy oraz likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia. Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem godnym zaufania i tego samego oczekuje od swoich dostawców.

Przedsiębiorstwo będąc świadome oddziaływania na otoczenie w ramach realizowanych procesów usługowych, zobowiązuje się do maksymalnego zmniejszania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działania na rzecz ochrony środowiska stanowią integralną część strategii Przedsiębiorstwa.

Potwierdzeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z System Zarządzania Bezpieczeństwem i Polityką QHSE są certyfikaty:

  • Dokument Zgodności ISM Code
  • Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem ISM Code
  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Certyfikaty Ochrony Statków ISPS Code
  • Morskie certyfikaty pracy MLC 2006