QHSE Szkolenia

Polskie Ratownictwo Okrętowe zapewnia rozwój pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji, specjalistyczne szkolenia i kursy. Ciągła weryfikacja potrzeb szkoleniowych, kontrola ważność świadectw i certyfikatów, bieżąca identyfikacja wymogów prawa, wymogów naszych klientów zapewnia, że statki są obsadzane wysoko wykwalifikowaną załogą. Utrzymujemy najwyższe standardy jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a pracownicy są przygotowani do realizacji powierzonych zadań.

Organizujemy szkolenia zamknięte z zakresu Systemu Zarządzania QHSE, Polityki QHSE, zmian w przepisach związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa oraz dodatkowych wymogów naszych klientów związanych z działalnością usługową. Zapewniamy również pomoc w uczestnictwie w szkoleniach zewnętrznych, organizowanych przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe.

lud

SZKOLENIE Energy efficiency – saving fuel in offshore industry

I tura 26.02.2015

II tura 08.04.2015

1. Energy efficiency purpose and statutory requirements
2. Energy efficiency main purpose
3.

Methods for energy improvement

 • Operating speed
 • Hull resistance and fouling
 • Propellers
 • Vessel maintenance
 • Electricity
 • Trip planning
 • Record keeping
4. Case study, exercises

SEMINARIUM DP w offshorowym przemyśle wydobywczym

I tura  07.11.2014
II tura 12.01.2015

Projekty offshorowe Wprowadzenie uczestników szkolenia w tematykę metod poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu
Prezentacja modeli jednostek i konstrukcji wiertniczych używanych do eksploatacji dna morskiego
Przedstawienie istotnych zagrożeń obecnych podczas operacji eksploatacji dna morskiego
Wymagania dla statków DP Klasa statków DP
Wymagania IMO
Wymagania towarzystw kwalifikacyjnych i administracji
Zasady działania systemów DP Tryb pracy systemu DP
Składowe systemu DP
Niezawodność systemów DP
Eksploatacja statków DP Ocena zdolności operacyjno eksploatacyjnej
Procedury operacyjne
Safe Manning i wymagania szkoleniowe
Procedury wachtowe
Planowanie operacji

 SZKOLENIE Z ZAKRESU SYSTEMU ZARZĄDZANIA QHSE

11.04.2017

 • Przedstawienie celu i programu szkolenia
 • Ogólna Informacja o Polskim Ratownictwie Okrętowym sp. z o.o.
 • Informacja o realizowanych i planowanych kontraktach
 • System Zarządzania QHSE – najważniejsze zmiany (Raportowanie zgodnie z P-14 , P-15 – PTW, LOTO, P-18 Komitet Bezpieczeństwa)
 • Inspekcje FSC, PSC, Klasy, Armatorskie – Kampania techniczna
 • Procedura P-10 i P-09, nowe zasady prowiantowania statków
 • Sprawy różne – podsumowanie, pytania  i zakończenie szkolenia

30.06.2016

 • Przedstawienie celu i programu szkolenia
 • Ogólna Informacja o Polskim Ratownictwie Okrętowym sp. z o.o.
 • Informacja o realizowanych i planowanych kontraktach
 • System Zarządzania QHSE – najważniejsze zmiany (Raportowanie zgodnie z P-14 , P-15 – PTW, LOTO, Standing Orders, VDR)
 • Polityka kadrowa, sprawy załogowe, P-04 – opiniowanie pracowników, nowe wymogi zgodnie z Annex No 8 to P-04
 • DP – system zarządzania, procedury, wymogi
 • Inspekcje FSC, PSC, OVID
 • Procedura P-10 i P-09
 • MARPOL, dyrektywy siarkowe, NOX i CO2 oraz konwencja o wodach balastowych
 • Komitet Bezpieczeństwa Statku – cel, program, zakres protokołowania, realizacja dodatkowych spotkań z udziałem załogi, szkolenia OHS
 • Sprawy różne – podsumowanie, pytania  i zakończenie szkolenia