Fleet technical department

 

Chief Superintendent
Tomasz DMOWSKI

ph.:  +48 58 624 82 34
mobile:  +48 609 462 248
e-mail: Tomasz Dmowski


 

 

Marine Superintendent
Tomas KUJAL 

ph.:  +48 58 624 82 34
mobile:  +48 609 810 080 
e-mail: Tomas Kujal


 

Technical Officer
Mateusz CZECHOWSKI

ph.:  +48 58 624 82 34
mobile  +48 601 651 233
e-mail: Mateusz Czechowski


 

Superintendent
  Mateusz MIROWSKI

ph.:  +48 58 624 82 34
mobile  +48 661 710 070
e-mail: Mateusz MIROWSKI